Happy Change

happyGrupa Happy Change proponuje szkolenia i warsztaty, które nie tylko przynoszą wiedzę i nowe umiejętności ale stanowią duży krok  na ścieżkach rozwoju osobistego. Happy Change składa się z osób młodych i wierzących w to, że rozwijając swoje zainteresowania można kształtować swoją rzeczywistość oraz żyć z radością i uśmiechem, nie wpisując się w rytmy powszechnego „narzekactwa”. Założycielką GRUPY HAPPY jest Katarzyna Andruszkiewicz, absolwentka ekonomii, zarządzania oraz podyplomowych studiów kształcenia pedagogicznego. Obecnie doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym. Posiada ogromne doświadczenie oraz praktyczne wskazówki w tematach związanych z prowadzeniem grupy, rozwojem i zarządzaniem- ze szczególnym nastawieniem na techniki tzw. zarządzania miękkiego.