Wygraj miejsce w Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego!

Wygraj miejsce w Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego!

Inicjatywa Akademia EFC przy Europejskim Kongresie Finansowym

Celem Europejskiego Kongresu Finansowego jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących

bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej. Europejski Kongres Finansowy skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki. Debaty te odbywają się w ramach organizowanych seminariów i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych komitetów sterujących i rad programowych. Europejski Kongres Finansowy to także rekomendacje, studia i ekspertyzy związane z możliwościami ich praktycznej realizacji oraz debaty medialne dotyczące ich wdrożenia.

Działając w kierunku rozszerzenia idei Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańska Akademia Bankowa wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK, podjęła inicjatywę „Akademia EFC” skierowaną do ludzi młodych. Jej celem jest włączenie do debaty studentów i młodych absolwentów, którzy „chcą więcej” i wyróżniają się nie tylko wynikami uzyskiwanymi w czasie studiów, ale również pomysłowością, aktywnością i zaangażowaniem. Chcemy stworzyć dla nich realną platformę debaty o ich przyszłości zawodowej i przyszłości gospodarki Polski i UE, o ich pomysłach i problemach na progu wkraczania na ścieżkę profesjonalnego rozwoju. Akademia ma także ich wspomagać w poszukiwaniu istotnych wartości, poprzez spotkania, nawiązywanie kontaktów, wymianę poglądów i doświadczeń.

Korzyści dla uczestników Akademii EFC:

1. Certyfikat potwierdzający członkostwo w Akademii

2. Dostęp do strony internetowej, która będzie zapewniała możliwość publikacji artykułów oraz prezentacji swoich dokonań

3. Pobyt w Sopocie związany z udziałem w organizowanym w dniach 23-25 czerwca spotkaniu Akademii EFC przy IV Europejskim Kongresie Finansowym

4. Rekomendacja Młodych podczas IV Europejskiego Kongresu Finansowego

5. Możliwość zdobycia wyróżnienia i nagród m.in.:

a) Stypendium umożliwiające studiowanie na Harvard Business School

b) Staże u Partnerów Kongresu

Wygraj miejsce w Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego!

Wykonaj i wyślij case study!

Case Study

Właśnie dostałeś posadę w zagranicznym funduszu inwestycyjnym w dziale rynków Europy środkowo-wschodniej. Jako że dobrze znasz polski rynek, zlecono Ci zadanie zidentyfikowania celu inwestycyjnego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Fundusz chce zainwestować 20-40 mln złotych i preferuje udziały mniejszościowe w spółkach o dużym potencjale wzrostu. Fundusz prowadzi szeroko zdywersyfikowaną działalność, więc nie ma ograniczeń co do konkretnej branży.

W prezentacji będziesz musiał przedstawić potencjalny cel inwestycyjny i uzasadnić swój wybór biorąc pod uwagę:

Perspektywy gospodarcze dla polski, perspektywy dla danego sektora, otoczenie konkurencyjne,  kondycję, perspektywy rozwoju, dane finansowe oraz inne informacje dotyczące spółki które uznasz za ważne. Wszystko powinno być zapisane w formie przystępnej dla odbiorcy z jasnym uzasadnieniem merytorycznym dokonanego przez Ciebie wyboru.

Prezentacja nie powinna zawierać więcej niż 5 slajdów. Podaj również źródła z których korzystałeś.

Termin nadesłania prac upływa 30 maja o 24:00

Nadsyłajcie prace wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, telefon) na adres: robert.zabludowski@poland.cfasociety.org

Posted in Bez kategorii.